۱۹ آذر ۱۳۹۸

AKPEROX A60 (پراکسید A60)

متیل اتیل کتون پراکسید (اسید پروکساید) : شرکت Akpa ترکیه، بزرگترین تولیدکننده­ ی پراکسید­های آلی در منطقه­ ی خاورمیانه و بالکان می­باشد. محصولات این شرکت شامل […]
۲۰ آذر ۱۳۹۸

AKPEROX A50 (پراکسید A50)

متیل اتیل کتون پراکسید (اسید پروکساید) : شرکت Akpa ترکیه، بزرگترین تولید کننده­ ی پراکسید­های آلی در منطقه­ ی خاورمیانه و بالکان می­باشد. محصولات این شرکت […]
۲۰ آذر ۱۳۹۸

AKPEROX A2 (پراکسید A2)

متیل اتیل کتون پراکسید (اسید پروکساید) : شرکت Akpa ترکیه، بزرگترین تولید کننده­ ی پراکسید­های آلی در منطقه­ ی خاورمیانه و بالکان می­باشد. محصولات این شرکت […]
۲۵ آذر ۱۳۹۸

AKPEROX BP50 ( خمیرهاردنر )

Chemical Name DiBenzoyl Peroxide CAS UN EINECS/ELINCS ACRONYM 94-36-0 3108 202-327-6 BP AO (%) ASSAY (%) SADT (°C) DILUENT 3,23 – 3,35 49,0 – 51,0 50 […]
۲۶ آذر ۱۳۹۸

Boric Acid (بوریک اسید)

بوریک اسید ( Boric acid ) یا اسیدبوریک ، با فرمول شیمیایی H۳BO۳ که در دسته بندی اسیدها ، جزو اسیدهای با قدرت ملایم قرار میگیرد […]
۲۶ آذر ۱۳۹۸

Borax Pentahydrate (بوراکس پنتا)

معرفی بوراکس پنتا: سدیم تترا بورات پنتا هیدرات بلورهای سفید رنگ و بدون بویی است که اسیدیته قلیایی دارد در آب و برخی حلال های آلی […]
۲۶ آذر ۱۳۹۸

Borax Decahydrate (بوراکس دکا)

معرفی بوراکس دکا: بوراکس دکاهیدرات (یا سدیم تترا بورات) با فرمول شیمیایی Na2B4O7.10H2O  فرمی از سدیم بورات طبیعی است که متشکل از بوریک اکسید (B2O3)، سدیم […]